Marktconcert door Andries Bogerd

Woensdag 17 augustus 2022
15.00 uur in de Martinikerk te Franeker
Gratis toegang, vrije gift na afloop

Een marktconcert is een kort concert (een half uur), met een toegankelijk programma.