Orgelfietstocht Dronrijp-Zweins-Franeker

Zaterdag 28 mei 2022
Orgelfietstocht o.l.v. Peter van der Zwaag en Jochem Schuurman

14.00 uur: start in de Salviuskerk te Dronrijp
14.45 uur: fietsen naar de Reginakerk te Zweins
15.15 uur: vervolg programma in de Reginakerk te Zweins
15.45 uur: fietsen naar de Martinikerk te Franeker
16.15 uur: afsluiting programma in de Martinikerk te Franeker
17.00 uur: nazit bij Grand Café De Doelen, naast de kerk te Franeker