Live Concert op Omrop Fryslân door Jochem Schuurman en Tetsje van der Kooi!

De geplande serie orgelconcerten in 2020 is vanwege de coronacrisis verplaatst naar 2021.

Op 1e Pinksterdag, zondag 31 mei, gaven organist Jochem Schuurman en sopraan Tetsje van der Kooi aansluitend aan de ochtenddienst een concert in de Martinikerk in Franeker. We waren heel blij dat we op deze manier toch een concert konden houden in de Martinikerk en dat Omrop Fryslân bereid was om dit concert uit te zenden!

Collecte voor de muziek!
Bij het concert vroegen wij de kijkers om een vrijwillige gift over te maken naar NL06 RBRB 0931 0828 46 ten name van Stichting Orgel Franeker onder vermelding van ‘Concert 31 mei 2020′. Hier is massaal gehoor aan gegeven! Dit was erg verheugend en ontroerend om te merken. We zijn erg blij met de grote opbrengst en we willen iedereen die gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken!

Klik hier om het concert terug te kijken!

Nieuwsbrief!
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de concerten van Jochem Schuurman? Schrijf u dan in voor Jochems nieuwsbrief per e-mail! Klik hier om u aan te melden!

De opbrengst van de collecte!
Een groot deel van de opbrengst van de collecte is zo eerlijk mogelijk verdeeld over de musici die hebben meegewerkt aan de diensten. We zijn door de collecte in staat gesteld om de musici een mooi extraatje te geven, als waardering voor hun inzet, en als steuntje in de rug in de coronatijd! De rest van het geld zal worden besteed aan culturele initiatieven, concerten en een CD. De precieze invulling daarvan moet nog duidelijk worden, maar dat zal t.z.t. op deze pagina worden aangekondigd! Dus houd deze website in de gaten!