Kerstconcert op Omrop Fryslân

Franeker, Tetsje van der Kooi in de Martinikerk.

Kryst 2020 was een andere Kerst dan andere jaren, maar het blijft het feest van verhalen en muziek, van licht en hoop. Op Eerste Kerstdag zond Omrop Fryslân een bijzonder kerstconcert uit, met als thema:

Thús mei Kryst |2020

Het concert vanuit de Martinikerk in Franeker werd uitgevoerd door vijf Friese muzikale vrienden: Tetsje van der Kooi (sopraan), Astrid den Daas (klarinet), Wytske Holtrop (cello), Frans Douwe Slot (piano) en Jochem Schuurman (orgel en harmonium). Op het programma stonden veel van onze favoriete stukken voor Kerst: stralende kerstaankondigingen, wiegeliedjes, sfeerschilderingen en traditionals, afkomstig uit alle windstreken. Klik hier voor het programmaboekje, met alle teksten van en informatie over de liederen! Op Eerste Kerstdag, vanaf 16.30 uur werd het de hele avond herhaald op Omrop Fryslân. Klik hier om het concert terug te kijken!

Wilt u iets bijdragen?
Wij vragen graag een bijdrage voor de onkosten van het concert en voor twee goede doelen die wij en velen van u een warm hart toedragen:
· War Child, de organisatie die oorlogskinderen helpt een nieuwe toekomst op te bouwen. We dragen dit concert op aan alle kinderen die geen thuis hebben om Kerst te vieren.
· Musici in coronatijd. We ondersteunen Friese musici in coronatijd door waar mogelijk initiatieven te ontplooien in de vorm van livestream concerten en concerten voor kleine groepen.

Uw gift is nog steeds zeer welkom op:
Stichting Orgel Franeker, NL06 RBRB 0931 0828 46. Graag met vermelding: ‘Thús mei Kryst’

 

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de concerten van onze vaste organist Jochem Schuurman? Schrijf u dan in voor Jochems nieuwsbrief per e-mail! Klik hier om u aan te melden!

 

Pinksterconcert 2020 (terugblik)
Op 1e Pinksterdag, zondag 31 mei, gaven sopraan Tetsje van der Kooi en organist Jochem Schuurman aansluitend aan de ochtenddienst een concert in de Martinikerk in Franeker. Klik hier om het concert terug te kijken! Ook bij dit concert vroegen wij de kijkers om een vrijwillige gift over te maken. Hier is massaal gehoor aan gegeven! Dit was erg verheugend en ontroerend om te merken. We zijn erg blij met de grote opbrengst en we willen iedereen die gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken! Een groot deel van de opbrengst van deze collecte is zo eerlijk mogelijk verdeeld over de musici die hebben meegewerkt aan de diensten. We zijn door de collecte in staat gesteld om de musici een mooi extraatje te geven, als waardering voor hun inzet, en als steuntje in de rug in de coronatijd! De rest van het geld wordt besteed aan culturele initiatieven, concerten en een CD. Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws hierover!