Jochem Schuurman organist van de Martinikerk in Franeker!

Op woensdag 27 september heeft de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Franeker besloten om Jochem Schuurman te benoemen tot de nieuwe titulair organist van de Martinikerk in Franeker. Hij volgt de eind april van dit jaar overleden Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen op.
Op de vacature hadden vijf organisten gesolliciteerd en voor de slotronde zijn uiteindelijk twee kandidaten geselecteerd. Een commissie van advies bestaande uit voorzitter Jos van der Kooy, Kees Nottrot en John Terwal, stond de sollicitatiecommissie vakkundig ter zijde.
Er is een gedegen procedure voor deze benoeming gevolgd. Van meet af aan was men het er in Franeker over eens dat een organist op conservatorium niveau op het historische Van Damorgel uit 1842 moest worden benoemd. De commissie die het kerkbestuur over de benoeming ging adviseren werd breed bemenst.
Na twee gespreksrondes bleven voor het proefspel nog drie kandidaten over. Uiteindelijk hebben twee kandidaten op zaterdag 16 september ‘proef gespeeld’ voor een 10-koppige commissie waarin naast vertegenwoordigers van de Protestantse Gemeente Franeker ook professionals Jos van der Kooy, Kees Nottrot en John Terwal en vertegenwoordigers van de Stichting Orgel Franeker, die de jaarlijkse serie orgelconcerten in Franeker organiseert, zitting hadden.
Hoewel beide kandidaten voortreffelijke organisten zijn kon er maar één overblijven en dat is Jochem Schuurman geworden. De gesprekken over de arbeidsvoorwaardelijke invulling vinden binnenkort plaats en het is de bedoeling dat hij per 1 december 2017 in dienst zal treden.
Jochem volgde zijn professionele opleiding bij Theo Jellema en Erwin Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen, alwaar hij medio 2013 cum laude afstudeerde als Master of Music. Tijdens en na zijn studie in Groningen heeft hij zich bij andere befaamde orgeldocenten verder geschoold.
Hij behaalde diverse prijzen op orgelconcoursen. In december 2013 kreeg Jochem Schuurman het Zilveren Viooltje uitgereikt. Hij kreeg deze prijs vanwege ‘zijn verdienste een zeer traditioneel instrument als het orgel een heel nieuwe toekomst te bieden door het te verbinden aan andere instrumenten in zowel nieuwe als oude composities op gewone en ongewone locaties. Aldus is hij een voorbeeld voor jonge musici: topmusicus, innovatief, ondernemend en nieuwsgierig’.
Jochem Schuurman is momenteel organist van de gereformeerde kerken vrijgemaakt te Drachten en Ureterp. Als uitvoerend musicus geeft hij concerten als solist, maar ook als begeleider van andere musici en is hij bovendien regelmatig betrokken bij premières van nieuwe composities. Verder is Jochem Schuurman actief als orgel- en pianodocent en werkzaam voor de Stichting Organum Frisicum. De benoeming tot titulair organist van de Martinikerk in Franeker zal zijn carrière als concerterend organist ongetwijfeld nieuwe impulsen geven.